1 thg 1, 2014

Ý nghĩa của chữ Huyện (県)

Sau đây là một cách giải nghĩa của chữ Huyện (県):

  • Ý nghĩa: Huyện
  • Số nét:9
  • Cách đọc:
    • Kun:か(ける)
    • On:ケン
    • Tên:あがた、がた

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...