10/01/2014

Ý nghĩa của chữ Hợp (合)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Hợp (合):
Y nghia cua chu hop
  • Ý nghĩa: hợp, góp lại, gợp lại
  • Số nét:6
  • Cách đọc:
    • Kun:あ(い)、あいー、ーあ(い)、ーあい、あ(う)、ーあ(う)、あ(わす)、あ(わせる)、ーあ(わせる)
    • On:カッ、ガッ、ゴウ
    • Tên:あう、あん、い、か、こう、ごお、に、ね、や、り、わいBài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét