Hiển thị các bài đăng có nhãn Mindmap. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mindmap. Hiển thị tất cả bài đăng

09/11/2013

Kinh nghiệm đi công tác Nhật Bản

Sau đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của Folami khi đi công tác Nhật vì là kinh nghiệm bản thân nên có thể đúng và có thể sai đối với người khác. Chia sẻ kinh nghiệm này mong giúp ích những ai mới qua Nhật lần đầu chưa biết chuẩn bị gì, mang theo gì. Mong là nó có ích cho bạn:

06/12/2012

Hiển thị tập tin Freemind trong Blogger


  •  Tải visorFreemind.swf từ trang nhà của Freemind
  • Upload visorFreemind.swf lên một host miễn phí nào đó ví dụ http://www.000webhost.com. Giả sử URL của file visorFreemind.swf là http://www.example.com/visorFreemind.swf
  • Upload file Mindmap example.mm lên host tương tự như tập tin visorFreemind.swf. Giả sử URL của file này là  http://www.example.com/example.mm
  • Tạo bài viết mới trong blog của bạn chọn tab "HTML" và post nội dung bên dưới vào:
<div style="width: 100%;height:500px;">
<object data="http://www.example.com/visorFreemind.swf" height="100%" type="application/x-shockwave-flash" width="100%">
<param name="movie" value="http://www.example.com/visorFreemind.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="flashvars" value="initLoadFile=http://www.example.com/example.mm&amp;openUrl=_self&amp;startCollapsedToLevel=3&amp;maxNodeWidth=200&amp;mainNodeShape=elipse&amp;justMap=false&amp;defaultToolTipWordWrap=200&amp;offsetX=middle&amp;offsetY=middle&amp;buttonsPos=top&amp;min_alpha_buttons=20&amp;max_alpha_buttons=100&amp;scaleTooltips=false&amp;bgcolor=0xF8FBFC" />
</object>
</div>
Sau đây là một ví dụ: