03/05/2020

Sửa lỗi khi double click vào file jar

Gần đây do vấn đề bản quyền của bản Java của Oracle nên mình chuyển sang dùng bản Java của OpenJDK. Tuy nhiên mình gặp rắc rối là từ lúc này mình double click vào các file .jar thì chương trình không mở lên nữa. Mình cũng thử bắng cách "Open With" rồi browse đến file java.exe hay javaw.exe. Tuy nhiên cả hai không có tác dụng gì. Mình đang dùng Microsoft Windows 10.
Sau thời gian tìm hiểu trên mạng thì mình chỉnh sửa trong registry như sau:

  • Start > regedit > Mở Registry Editor lên
  • Sửa  giá trị key HKEY_CLASSES_ROOT\jar_auto_file\shell\open\command thành: "g:\jre\bin\javaw.exe" -jar "%1" %* (lưu ý thay đổi đường dẫn đến file javaw.exe cho đúng với trường hợp của bạn)
Lưu ý rằng chỉnh sửa registry rất nguy hiểm(chỉnh sửa không đúng có thể làm hệ thống không hoạt động). Nếu bạn không tự tin và không biết cách thực hiện thì đừng thử mà hãy nhờ người khác có chuyên môn.