Hiển thị các bài đăng có nhãn nlctim. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nlctim. Hiển thị tất cả bài đăng

19/12/2012

nlctim version 2.0 release

Phiên bản 2.0 của nlctim được release vào 19/12/2012.
Phiên bản này tương thích với Yahoo! Messenger 11.5
Tải nlctim về tại http://nlctim.sf.net

31/05/2009

nlctim version 1.0 released

nlctim is an open source software (GPL v2)which helps you send a beautiful image made from smileys to your buddies in Yahoo Messenger.
nlctim version 1.0 was released in May 28th, 2009.
It is compatible with Yahoo Messenger version 9.0.0.2152
Download nlctim version 1.o from http://sf.net/projects/nlctim