Hiển thị các bài đăng có nhãn Firbird-InterBase. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Firbird-InterBase. Hiển thị tất cả bài đăng

16/07/2010

Firebird Developer Day Lần 7

NHÀ TỔ CHỨC:

Mind The Bird

Giới thiệu về MindTheBird trên website http://www.mindthebird.com
MindTheBird! is the Firebird Community activation campaign, with main goal to support launch of Firebird 2.5 and ensure the visibility of Firebird in the world of information technologies, media, open-source enthusiasts and end users.
MindTheBird! provides a messaging framework, marketing materials and guidance for Firebird end-users, journalists and even competitors. We encourage all developers and enthusiasts of Firebird to be the part of this very important campaign.
Be Firebird ambassador. Take a look around our website and we'll show you how you can help Firebird.
MindTheBird đã tổ chức một số cuộc thi:
 1. Useful and Cool Stored Procedures
  Ba SP thắng giải:

 2. Firebird Articles
  Ba bài viết đạt giải:

 3. Thiết kế logo sinh nhật thứ 10 của Firebird.
  Tải về tại đây.

Webinar:Technological history of Firebird - 3 decades of innovations

Webinar do Ann Harrison trình bày lúc 14:00 08/04/2010.
Tải toàn bộ webinar về tại đây (zip, 10.5MB)

Webinar:SuperClassic: new architecture in Firebird

Webinar do Dmitry Yemanov trình bày lúc 15:30 06/04/2010.
Tải toàn bộ webinar về tại đây (zip, 35MB)

06/11/2009

What is new in FB 2.5?

In FB 2.5, there will have new architecture which is called SuperClassic(SC). SC will support SMP better than now. So you will find four architectures in FB 2.5: SupperServer (SS), SuperClassic(SC), ClassicServer (CS) and EmbeddedServer.
Click here to download "Firebird 2.5 architecture comparision" document which is written by Thomas Steinmaurer.
The following slide will give you the details about Firebird 2.5 architecture:
Firebird 2.5 Architecture, by Dmitry Yemanov (in English)


10/09/2009

External Java Procedures Plug-in

It is sound promissing. One of new features in Firebird V3.0 is external Java procedure.
This means you can code SP by Java instead of PSQL. The first test version of FB/Java plugin was announced in 6 July 2009.
Read more here

28/07/2009

Firebird is the winner of SF's Fourth Annual Community Choice Awards

The 2009 Community Choice Awards winners are:

-- Best Commercial Open Source Project: PortableApps.com (portableapps.com)
-- Best New Project: Eeebuntu (eeebuntu.org)
-- Best Project: PortableApps.com (portableapps.com)
-- Best Project for Academia: XMind (xmind.net)
-- Best Project for Gamers: ScummVM (scummvm.org)
-- Best Project for Government: OpenOffice.org (openoffice.org)
-- Best Project for Multimedia: Audacity (audacity.sourceforge.net)
-- Best Project for the Enterprise: Firebird (firebirdsql.org)
-- Best Tool or Utility for Developers: Notepad++
(notepad-plus.sourceforge.net)
-- Best Tool or Utility for SysAdmins: phpMyAdmin (phpmyadmin.net)
-- Best Visual Design: PortableApps.com (portableapps.com)
-- Most Likely to Change the Way You Do Everything: PortableApps.com
(portableapps.com)
Congratulation to FB fans!

21/07/2009

Local protocol and multi-core processors

English version plz
read here
http://ibdeveloper.blogspot.com/2009/06/local-protocol-and-multi-core.html
Chúng tôi đã phát hiện một hiện tượng rất lạ khi sử dụng kết nối cục bộ Firebird Superserver 1,5 trên Windows. Kiểm nghiệm đã được thực hiện trên máy tính AMD 2 CPU với câu lệnh sao lưu như sau:
gbak -b -g db.fdb db.fbk
Khi gbak không chạy trên bộ xử lý nào hay khi chạy trên bộ xử lý khác với bộ xử lý mà Firebird SuperServer đang chạy (ví dụ khi fbserver.exe chạy trên bộ xử lý 0, gbak.exe chạy trên bộ xử lý 1) thì gbak hầu như không chiếm tải trên bộ xử lý và fbserver.exe chiếm tải dưới 50%.
Khi gbak.exe chạy trên cùng bộ xử lý với fbserver.exe thì tốc độ sao lưu tăng lên gần hai lần và fbserver.exe chiếm tải 95% bộ xử lý.
Ví dụ, kết quả của câu lệnh gbak -b -g cho cơ sở dữ liệu 3.8 GB
như sau:
 • fbserver và gbak chạy trện cùng bộ xử lý: 9 phút 22 giây.
 • fbserver và gabk chạy trên hai bộ xử lý khác nhau: 15 phút 41 giây.
Kết quả này hoàn toàn đốu lập với khi sử dụng giao thức TCP. Khi sử dụng giao thức TCP thì kết quả sẽ là 4 phút 10 giây không phụ thuộc vào gbak chạy trên bộ xử lý nào.
Vì vậy, ngay lúc này, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng giao thức kết nối cục bộ cho Firebird Superserver 1.5 mà sử dụng localhost thay thế. Các thí nghiệm kiểm tra vẫn đang được tiến hành và cách thức để giải quyết sẽ được tìm ra.

15/09/2008

Firebird & FC6

If you want to install FB 2.1.1 on FC6 from rpm package but you receive the following error message:
libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
Solution: You should install compat-libstdc++-33 by yum utility:
yum install compat-libstdc++-33

02/07/2008

Why FB glues with AMD?

I have deployed my company's software which uses FB for my customer who is using Microsoft Windows 2003 64 bit server. So, I revisited the FB website to download the compatible version of FB. I found that FB havenot got any version for Win64 x86. It has only Win64 AMD. I wondered that Why FB glues with AMD while x86 is more popular than AMD.