16 thg 7, 2010

Webinar:SuperClassic: new architecture in Firebird

Webinar do Dmitry Yemanov trình bày lúc 15:30 06/04/2010.
Tải toàn bộ webinar về tại đây (zip, 35MB)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...