Hiển thị các bài đăng có nhãn Vật lí. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vật lí. Hiển thị tất cả bài đăng

07/05/2021

Giải Bài thi HK2 Vật Lí 6 THCS Ngô Quyền 2020-2021

 Đề bài:


Bài giải:
Câu 1:
a. Kết luận sự nở vì nhiệt của chất rắn:
  • Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
  • Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
  • Sựu co dãn vì nhiệt của chất rắn khi bị ngăn cản sẽ gây ra một lực rất lớn.
b. Các thanh ray xe lửa làm từ kim loại là chính do đó khi nóng lên sẽ nở ra, nếu giữa hai đầu thanh ray không có khoảng trống thì khi đó hai thanh ray ray rơi vào tình trạng vật rắn nở vì nhiệt bị cản trở sẽ gây ra lực lớn làm cong, vênh thanh ray gây mất an toàn cho đoàn tàu. Vậy giữa hai đầu thanh ray có khoảng trống nhỏ để cho thanh ray có không gian dài ra khi dãn nở vì nhiệt.
Câu 2:
a. Chất lỏng nở vì nhiệt kém hơn chất khí và nhiều hơn chất rắn,
b. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau
c. Sắt < Đồng < Thuỷ Ngân < Rượu < Không Khí
Câu 3:
a. Tên gọi nhiệt kế hình 2 là Nhiệt kế y tế. Nhiệt kế này hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của thuỷ ngân.
b. Nhiệt kế chỉ $37^oC$, đây là nhiệt độ bình thường của cơ thể người nên bạn Nam không sốt.
Câu 4:
a. Nhiệt độ nóng chảy (hay đông đặc) của sáp paraffin là $50^oC$.
b. Từ phút thứ 2 đến phút thứ 6 thì parafin tồn tại ở thể rắn, thể lỏng.
Câu 5:
a. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi ở mặt thoáng của chất lỏng gọi là sự bay hơi. Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng của chất lóng.
b.Trường hợp 2 thì quần áo sẽ mau khô hơn vì quần áo được căng ra, diện tích mặt thoáng lớn hơn nên sự bay hơi của nước nhanh hơn.