Hiển thị các bài đăng có nhãn PHP. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn PHP. Hiển thị tất cả bài đăng

02/06/2012

PHP: Phân biệt Android Phone và Android Tablet

Đầu tiên lấy thông tin UA từ server:
$userAgent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
Nếu chuỗi này có chứa từ Android thì client device đang chạy Android OS:
if (stripos($userAgent, 'Android') !== false){
//Cần xác định Android Phone hay Android Tablet ở đây.
Không có một cách nào chính xác để phân biệt giữa Android Phone và Android Tablet (chưa kể một số web browser cho phép người dùng thiết lập UA). Tuy nhiên có một số mẹo sau:
  • Android 3.x chỉ sử dụng cho các Tablet.
  • Google khuyên các nhà sản xuất bỏ chữ 'Mobile' ra khỏi chuỗi UA.
  • Một số thiết bị Kindle Android lại có chữ Mobile trong UA nhưng nó lại không có chữ Silk.
if (stripos($userAgent, 'Android') !== false){
if (stripos($userAgent, 'Android 3') !== false || 
 stripos($userAgent, 'Tablet') !== false || 
stripos($userAgent, 'Mobile') === false || 
 stripos($userAgent, 'Silk') !== false )
  {
  //Android Tablet  
}else{
//Android Phone
}
}