Hiển thị các bài đăng có nhãn linux. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn linux. Hiển thị tất cả bài đăng

11/05/2018

My favorite text editors


09/01/2018

Tên file bằng Tiếng Nhật trong zip file


Khi làm việc với khách hàng Nhật Bản. Đôi khi mình nhận được tập tin nén dạng zip, 7z. Trong đó tên file đặt bằng Tiếng Nhật. Tuy nhiên khi chúng ta giải nén thì tên file không hiển thị được mà bị vỡ (corrupt).
Nguyên nhân là chúng ta đang dùng PC (Windows, Mac, Linux) bản quốc tế hỗ trợ Unicode. Còn khách hàng chúng ta đang dùng bản có encoding là shift_jis.
Giải pháp: Sử dụng tool tên là unar. Tool này tự nhận biết encoding của tên file trong file nén và giữ nó khi giải nén.
Tải tool này tại liên kết: https://theunarchiver.com/command-line
Đây là command line tool, do đó để sử dụng chỉ cần copy nó ở chỗ nào thuận lợi cho bạn. Mở Terminal lên và di chuyển đến thư mục chứ unar tool và gõ câu lệnh:
unar đường_dẫn_đến_file_nén
Chúc bạn thành công

08/11/2013

Build Tizen Emulator on CentOS 6.4

1) Set up development environment
2) Install development tools
3) Sign-in to the Tizen official review Web site.
4) Select Projects > List to view all the available projects.  
5) Click on sdk/emulator/qemu project
6) Select SSH > Copy link to clone project such as
 git clone ssh://teddywcn@review.tizen.org:29418/sdk/emulator/qemu
7) change directory to tizen folder
8) Install the dependency libraries, project:

 • git submodule update --init check-gl
 • yum install glib2.x86_64
 • yum install glib2-devel.x86_64
 • yum install pixman-devel.x86_64
 • yum install flex.x86_64
 • yum install bison.x86_64
 • yum istall alsa-lib.x86_64
 • yum install alsa-lib-devel.x86_64
 • yum install libcap-devel.x86_64
 • yum install libattr-devel.x86_64
 • yum install libv4l-devel.x86_64
 • yum install libX11-devel.x86_64
 • yum install libpng-devel.x86_64
 • yum install SDL-devel.x86_64
 • yum install libXcomposite-devel.x86_64
 • yum install ant.x86_64
 • yum install ant-nodeps.x86_64
 • Copy swt.jar into tizen/src/skin/client/lib
9) Run build.sh
10) The emulator is built into tizen/emulator

02/04/2011

Canterbury đặt dấu chấm hết cho Debian, Gentoo, Grml, OpenSUSE và Arch Linux

Dự án Canterbury sẽ cho ra đời Canterbury Linux. Đây có thể ví như sự kiện nhà Tần thống nhất Trung Hoa vậy vì Canterbury là sự hợp nhất của Debian, Gentoo,Grml, OpenSUSE và Arch Linux.
 Thông tin chính thức đã có trên trang chính của các distro trên:
 • http://www.debian.org/News/2011/20110401
 • http://www.gentoo.org/news/20110401-canterbury.xml 
 • http://blog.grml.org/archives/352-The-Canterbury-Project.html 
 • http://news.opensuse.org/2011/04/01/the-canterbury-distribution/ 
 • http://www.archlinux.org/news/the-canterbury-project/ 
Do đó tất cả những thần dân của Debian, Gentoo, Grml, OpenSUSE hay Arch bây giờ có thể hợp nhất dưới mái nhà chung Centerbury rồi.
Sự hợp nhất này đem lại cái lợi lớn là làm đơn giản hoá cho các nhà phát triển ứng dụng tuy nhiên lại làm mất đi sự phong phú, đa dạng trong cộng đồng chim cánh cụt.

29/06/2010

Nokia sẽ ly hôn với Symbian và se duyên cùng Linux

Để cạnh tranh với Apple và Google, Nokia quyết định không sử dụng hệ điều hành Symbian trên dòng điện thoại N-Series của mình nữa. Thay vào đó Nokia sẽ sử dụng hệ điều hành MeeGo (một hệ điều hành nhân Linux, được phát triển dưới sự hợp tác của Nokia và Intel, bằng sự kết hợp Maemo và Moblin). Sở dĩ có quyết định này vì Apple và Google quá thành công với việc sử dụng hệ điều hành Linux trên các sản phẩm của họ. Apple rất thành công hệ điều hành iPhone OS, Google thì sử dụng Androi, Palm dùng WebOS hay Limo. Tất cả chúng đều là hệ điều hành Linux.
Theo số liệu của Gartner thì thị phần của điện thoại sử dụng HĐH Linux tăng từ 8.5% lên 14% trong quý I năm 2010.

16/06/2010

Gentoo phát hành cùng backdoor, Linux đã nhiễm malware.

Theo một báo cáo tại đây thì mã nguồn của phần mềm độc hại (malware) đã được đóng gói trong bản phát hành của Gentoo (một Linux distro).
Sau khi nhận được báo cáo, Gentoo đã ra bản vá lỗi tại:
http://packages.gentoo.org/package/net-irc/unrealircd
Trong hệ thống theo dõi lỗi của Gentoo https://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=323691 thì lỗi này đã chuyển sang trạng thái VERIFIED (đã kiểm tra) và CLOSED (đóng) với chú thích sau:Gói unrealircd ở các máy phân phối Gentoo đã bị nhiễm nguyên nhân do hệ thống phân phối của unrealircd đã bị tấn công.
Qua sự kiện này đã đánh vào lòng tin của đại đa số người dùng trước nay tin tưởng rằng Virus chỉ xuất hiện ở họ hệ điều hành Microsoft Windows chứ trên Linux thì vô tư đi.

01/08/2008

How to get directory size by linux command?

To get directory size by linux command, you use the following command:
du -hs [your directory]
the size in KB, MB, GB, ...
or
du -s [your directory]
the size in byte.
If your directory is the current directory you can omit it.