02/04/2011

Canterbury đặt dấu chấm hết cho Debian, Gentoo, Grml, OpenSUSE và Arch Linux

Dự án Canterbury sẽ cho ra đời Canterbury Linux. Đây có thể ví như sự kiện nhà Tần thống nhất Trung Hoa vậy vì Canterbury là sự hợp nhất của Debian, Gentoo,Grml, OpenSUSE và Arch Linux.
 Thông tin chính thức đã có trên trang chính của các distro trên:
  • http://www.debian.org/News/2011/20110401
  • http://www.gentoo.org/news/20110401-canterbury.xml 
  • http://blog.grml.org/archives/352-The-Canterbury-Project.html 
  • http://news.opensuse.org/2011/04/01/the-canterbury-distribution/ 
  • http://www.archlinux.org/news/the-canterbury-project/ 
Do đó tất cả những thần dân của Debian, Gentoo, Grml, OpenSUSE hay Arch bây giờ có thể hợp nhất dưới mái nhà chung Centerbury rồi.
Sự hợp nhất này đem lại cái lợi lớn là làm đơn giản hoá cho các nhà phát triển ứng dụng tuy nhiên lại làm mất đi sự phong phú, đa dạng trong cộng đồng chim cánh cụt.

Bài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét