Hiển thị các bài đăng có nhãn lazarus. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn lazarus. Hiển thị tất cả bài đăng

01/05/2013

NCTDownloader version 1.0.0.0

Hôm nay rãnh rỗi ngồi viết code cho bài viết: Tải nhạc (phim) từ trang nhaccuatui.com.
Chương trình này tạm gọi là NCTDownloader. Phiên bản 1.0.0.0 download về tại đây.
Ở phiên bản này  NCTDownloader chỉ lấy link download trực tiếp bài nhạc hay video clip.

15/06/2009

Solutions for some problems when converting Delphi projects to Lazarus projects

1) When you create a form but no widget appears
Solution:
You use Tools > convert Delphi unit into Lazarus unit in Lazarus IDE.
However, Lazarus IDE forgot to insert the following directive to your unit source code:
initialization
{$i unit.lrs}
2) When you get the following error message: identifier LazarusResource not found
Solution:
Add LResource unit into uses clause in your unit source.
3) When you get the following error:
and the cursor stop here:


Solution:
Add Interfaces unit into uses clause in your unit source code.