12/08/2009

Thương vụ VMWare và SpringSource

Thứ hai, WMWare thông báo rằng họ sẽ trả 420 triệu đô trong một thương vụ để giúp SpringSource tiếp tục giữ vai trò ngày càng lớn hơn trong cộng đồng mã nguồn mở và trong lĩnh vực quản lý ứng dụng tính toán đám mây.
Sau thương vụ này thì một câu hỏi lớn được đặt ra là liệu WMWare có tiếp tục giữ phương châm phát triển mã nguồn mở hay không ?
English version read here