21 thg 1, 2006

Hình liên hoan tất niên lớp cao học CNTT K15