Hiển thị các bài đăng có nhãn yahoomail. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn yahoomail. Hiển thị tất cả bài đăng

23/06/2010

Gửi email tới người nhận Undisclosed trong Yahoo!Mail

Đôi khi bạn cần gửi một email đến một nhóm người mà bạn không muốn người nhận này biết địa chỉ email của người nhận kia (undisclosed). Làm cách nào để gửi được một email như vậy trong Yahoo!Mail?
Đầu tiên bạn nên tạo một mục trong sổ địa chỉ của bạn có địa chỉ "Undisclosed recipients" theo các bước sau:
 • Chọn tab "Contacts" trong danh  các tab.
 • Ấn chuột vào nút "Add contact".
 • Nhập "Undisclosed" (không có cặp dấu nháy) vào ô nhập liệu "First".
 • Nhập "recipients" (không có cặp dấu nháy) vào ô nhập liệu "Last".
 • Nhập địa chỉ email của bạn vào ô nhập liệu "Email:".
 • Nhấn nút "Save".
Bây giờ gửi một email tới "undisclosed recipients" theo các bước sau:
 • Bấm phím N để soạn thảo email mới.
 • Gõ "undisclosed" (không có cặp dấu nháy) vào ô nhập liệu "To:".
 • Chọn Undisclosed recipients (theo sau là địa chỉ email của bạn) từ danh sách đề nghị của Yahoo!Mail.
 • Nhấn vào liên kết "Show BCC".
 • Nhập danh sách các địa chỉ email người nhận vào ô nhập liệu "BCC:"
 • Soạn nội dung email.
 • Nhấn nút "Send" để gửi email.
Bạn có thể nhận một email có địa chỉ của bạn ở ô "To:", bạn có thể xoá email này đi.