Hiển thị các bài đăng có nhãn New Ideas. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn New Ideas. Hiển thị tất cả bài đăng

24/10/2013

Cải tiến nhập số thẻ ATM nội địa

Mỗi lần thanh toán trực tuyến bắt nhập cái chuỗi số thẻ và thời gian bắt đầu có giá trị của thẻ là phát mệt vì cái dãy số nó dài ngoằn hà. Có cách nào cải tiến nó không?
  • In QR code trên thẻ
  • In Barcode trên thẻ 
  • Gắn NFC tag (cái này nguy hiểm, phải có cách mã hoá để bảo vệ bị đọc trộm)