10/07/2010

Tích hợp blog RSS feed vào Facebook

Có hai trường hợp xảy ra:

  1. Tích hợp RSS feed vào tài khoản facebook của bạn.
  2. Tích hợp RSS feed vào fan page do bạn tạo ra.

Trường hợp 1:
-Click vào "Profile" để quay về trang của tài khoản của bạn.
-Click chuột vào "Options".
-Bạn nhìn thấy rất nhiều biểu tượng trong đó có Blog/RSS.
-Nhấn chuột vào nó và patse cái liên kết URL của RSS Feed.
Chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ bạn quay lại tab "Wall" sẽ thấy xuất hiện các headline bài viết mới của bạn trong blog xuất hiện ở đó. Trong tab "Notes" bạn sẽ bài viết mới của bạn import vào đây.
Trường hợp 2:
-Click chuột vào "Edit page".
-Di chuyển xuống "Notes".
-Chọn "Edit".
-Bây giờ bạn theo hướng dẫn trên màn hình để làm các bước kế tiếp.

Bài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét