17/01/2014

Ý nghĩa của chữ Chỉ (紙)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Chỉ (紙):
Y nghia cua chu chi
  • Ý nghĩa: Giấy (dt)
  • Số nét:10
  • Cách đọc:
    • Kun:かみ
    • On:シ
    • Tên:Bài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét