15/01/2014

Ý nghĩa của chữ Tỉ (姉)

Chữ này hơi bị khó, tìm hiểu rất nhiều nguồn nhưng vẫn chưa có giải thích thoả đáng cho chữ này. Thôi tạm thời chấp nhận với kết quả này:
Y nghia cua chu ti
  • Ý nghĩa: Chị
  • Số nét:8
  • Cách đọc:
    • Kun:あね、はは
    • On:シ
    • Tên:Bài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét