14/01/2014

Ý nghĩa của chữ Chỉ (止)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Chỉ (止):
Y nghia cua chu chi
  • Ý nghĩa: Dừng lại
  • Số nét:4
  • Cách đọc:
    • Kun:ーさ(し)、ーさ(す)、とど(まる)、とど(め)、とど(める)、と(まる)、と(める)、ーと(める)、ーど(まり)、ーど(め)、や(む)、ーや(む)、や(める)、よ(す)
    • On:シ
    • Tên:どめBài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét