09/01/2014

Ý nghĩa của chữ Hảo (好)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Hảo(好):
Y nghia cua chu Hao
  • Ý nghĩa: Tốt, hay, thích
  • Số nét: 6
  • Cách đọc:
    • Kun:い(い)、この(む)、す(く)、よ(い)
    • On:コウ
    • Tên:こ、たか、とし、よしBài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét