08/01/2014

Ý nghĩa của chữ Khảo (考)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Khảo (考):
Y nghia cua chu khao
  • Ý nghĩa: Cha đã chết (cổ), xem xét, cân nhắc (đt)
  • Số nét:6
  • Cách đọc:
    • Kun:かんが(え)、かんが(える)
    • On:コウ
    • Tên:たかBài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét