07/01/2014

Ý nghĩa của chữ Quang (光)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Quang (光):
  • Ý nghĩa: Ánh sáng, rực rỡ, vẻ vang (tt)
  • Số nét:6
  • Cách đọc:
    • Kun:ひかり、ひか(る)
    • On:コウ
    • Tên:あき、あきら、こお、てる、ひこ、み、みつBài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét