20/01/2014

Ý nghĩa của chữ Sĩ (仕)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Sĩ (仕):
Y nghia cua chu si
  • Ý nghĩa: Học, nghiên cứu, ra làm quan
  • Số nét: 5
  • Cách đọc:
    • Kun:つか(える)
    • On:シ、ジ
    • Tên:Bài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét