04/01/2014

Ý nghĩa của chữ Công (工)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Công (工):
  • Ý nghĩa: Người thợ (dt), khéo (tt)
  • Số nét: 3
  • Cách đọc:
    • Kun:
    • On:ク、グ、コウ
    • Tên:もくBài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét