13/01/2014

Ý nghĩa của chữ Tác (作)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Tác (作):
Y nghia cua chu tac
  • Ý nghĩa: Làm, Làm nên
  • Số nét:7
  • Cách đọc:
    • Kun:つく(り)、つく(る)、ーづく(り)
    • On:サ、サク
    • Tên:くり、さか、さつ、づくり、とも、なお、はぎ、まさかBài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét