29/01/2014

Ý nghĩa của chữ Trì (持)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Trì (持):
Y nghia cua chu tri
  • Ý nghĩa: Nắm, giữ, hỗ trợ, quản lý
  • Số nét: 9
  • Cách đọc:
    • Kun:ーも(ち)、も(つ)、も(てる)
    • On:ジ
    • Tên:もち、もつBài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét