31 thg 12, 2013

Ý nghĩa của chữ Nghiên (研)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Nghiên (研):
Y nghia cua chu nghien
  • Ý nghĩa: Đánh bóng, mài sắc, nghiên cứu
  • Số nét: 9
  • Cách đọc:
    • Kun:と(ぐ)
    • On:ケン
    • Tên:のり


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...