31/12/2013

Ý nghĩa của chữ Nghiên (研)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Nghiên (研):
Y nghia cua chu nghien
  • Ý nghĩa: Đánh bóng, mài sắc, nghiên cứu
  • Số nét: 9
  • Cách đọc:
    • Kun:と(ぐ)
    • On:ケン
    • Tên:のりBài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét