28/12/2013

Ý nghĩa của chữ Kế (計)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Kế (計):
Y nghia cua chu Ke
  • Ý nghĩa: Đếm, Tính 
  • Số nét: 9
  • Cách đọc:
    • Kun:はか(らう)、はか(る)
    • On:ケイ
    • Tên:え、かず、けBài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét