30/12/2013

Ý nghĩa của chữ Khinh (軽)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Khinh (軽):
Y nghia cua chu khinh
  • Ý nghĩa: Nhẹ, đơn giản, dễ dàng
  • Số nét:12
  • Cách đọc:
    • Kun:かる(い)、かろ(やく)、かろ(んじる)
    • On:ケイBài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét