05/12/2013

Ý nghĩa của chữ Hải (海)

Sau đây là một cách giải thích cho ý nghĩa của chữ Hải (海):
Y nghia cua chu hai
  • Ý nghĩa: Biển (dt)
  • Số nét:9
  • Cách đọc:
    • Kun:うみ
    • On:カイ
    • Tên:あ、あま、うな、うん、え、か、た、ひろ、ひろし、ぶ、まち、まま、み、め、わたるBài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét