12 thg 1, 2014

Ý nghĩa của chữ Thái (菜)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Thái (菜):
Y nghia cua chu Thai
  • Ý nghĩa: Rau (dt)
  • Số nét: 11
  • Cách đọc:
    • Kun:な
    • On:サイ
    • Tên:よう


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...