30 thg 11, 2013

Ý nghĩa của chữ Âm (音)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa chữ Âm (音):
Y nghia cua chu am
  • Ý nghĩa: Tiếng nói, âm thanh (dt)
  • Số nét: 9
  • Cách đọc:
    • Kun:おと,ね
    • On:イン,オン,-ノン
    • Tên:お,と


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...