05/11/2013

Ý nghĩa của chữ 勝 (thắng)

Xem giải thích trong hình:


Bài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét