07/11/2013

Ý nghĩa của chữ Biệt (別)

Xem giải thích trong hình:


Bài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét