06/11/2013

Ý nghĩa của chữ 取(Thủ)

Xem hình bên dưới:


Bài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét