03/11/2013

On Job Training (OJT) là gì?

Mời các bạn xem đoạn phim ngắn sau:

Bài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét