24/07/2011

Tại sao gọi hàm setContentView trong onCreate?Sau khi học qua vòng đời của một Activity:

có người thắc mắc rằng tại sao chúng ta không đặt lời gọi hàm setContentView để thiết lập layout cho Activity ở onStart hay onResume mà phải đặt nó trong onCreate?
Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta xem xét mối quan hệ giữa các sự kiện xảy ra trong vòng đời một Activity và ba trạng thái của Activity (background/foreground/visible):
Chúng ta thấy rằng onStart/onResume ở trạng thái visible cho nên người dùng đã nhìn thấy màn hình của Activity. Nếu ta gọi hàm setContentView ở đây thì xảy ra tình trạng người dùng sẽ nhìn thấy màn hình trống trong khoảng thời gian nhất định.

19/07/2011

Gửi dữ liệu sang ứng dụng khác sử dụng Notification

Giả sử chúng ta muốn gửi dữ liệu sang ứng dụng khác có tên class:
com.nghelong.blogexample.MainActivity
sử dụng Notification. Điều này có nghĩa là khi ứng dụng chúng ta đang chạy thì xuất hiện một Notification message trên thanh status bar. Khi người dùng click vào Notification thì màn hình MainActivity bật lên.


Notification notification = new Notification(icon, tickerText, when);
Bundle xtra = new Bundle();
Intent ntent = new Intent(); 
ntent.setClassName("com.nghelong.blogexample",
                    "com.nghelong.blogexample.MainActivity");
//set data here
//xtra
ntent.putExtras(xtra);
int flags = Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK
                    | Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP
                    | Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP; 
ntent.setFlags(flags);
PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(context, 0,
                ntent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT); 
notification.setLatestEventInfo(context, contentTitle, contentText,
                pendingIntent);
nm.notify(NOTIFICATION_ID, notification);
 

17/07/2011

Sử dụng ngôn ngữ trong ứng dụng Android không phụ thuộc vào locale của thiết bị

Các bạn chắc ai cũng biết Android support multi-language dựa vào cơ chế alternative resource và locale của device. Điều đó có nghĩa là ngoài thư mục res/values bạn cần chuẩn bị các thư mục res/values-[mã ngôn ngữ] hay res/values-[language code]-r[mã vùng] ( nếu như ngôn ngữ có nhiều vùng, nhiều quốc gia sử dụng) khi bạn muốn ứng dụng của bạn hỗ trợ một ngôn ngữ nào đó. Ngoài ra để ứng dụng bạn chuyển sang ngôn ngữ này thì bạn cần cấu hình cho thiết bị sử dụng locale tương ứng với ngôn ngữ.
Tuy nhiên có một tình huống đặt ra như sau: Bạn dùng máy với locale Tiếng Anh nhưng bạn lại muốn ứng dụng của bạn hiển thị Tiếng Việt. Hay ứng dụng của bạn có nơi hiển thị danh sách ngôn ngữ, người dùng chọn ngôn ngữ nào thì ứng dụng bạn hiển thị ngôn ngữ đó. Bài toán này được giải quyết như sau:

String languageToLoad = "vi";
Locale locale = new Locale(languageToLoad);
Locale.setDefault(locale);
Configuration config = new Configuration();
config.locale = locale;
getBaseContext().getResources().updateConfiguration(config, null);
Trong tập tin AndroidManifest.xml:
<activity
 android:label="@string/app_name"
 android:name=".Dex"
 android:configChanges="locale">
<supports-screens
android:smallScreens="true"
android:normalScreens="true"
android:largeScreens="true"
android:anyDensity="true"
/>   
Sau đó để không phải restart lại ứng dụng chúng ta sử dụng câu lệnh sau:
setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE);
setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_SENSOR); 
Tham khảo:
 1. Force Locale on Android
 2. Selecting language from within the app rather than by locale of the system settings

11/04/2011

QML Internationalization

 • Bước 1: Sử dụng một trong các hàm sau để đánh dấu các chuỗi cần biên dịch: qsTr(), qsTranslate(), QT_TR_NOOP() và QT_TRANSLATE_NOOP(). Ví dụ: Text {text:qsTr("Monday")}
 • Bước 2: Sử dụng lupdate để tạo translation source file:
  ví dụ:
  lupdate vidu.qml -ts vidu.ts
  Chúng ta dùng Linguist mở vidu.ts, dịch rồi release thu được tập tin vidu.qm
 • Bước 3: Thực thi qmlviewer với tuỳ chọn translatation:
  qmlviewer -translation vidu.qm vidu.qml

02/04/2011

Trạng thái mạng và android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE

Đối với một số người mới lập trình hệ thống trên Android sẽ lúng túng khi sử dụng android.net.ConnectivityManager để quản lý trạng thái mạng (kết nối, đứt kết nối ...). Sau đây là một ví dụ đơn giản để giải quyết vấn đề này:
import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
public class NetworkStateReceiver extends BroadcastReceiver {
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
if (intent.getAction().equals(android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE)) {
//Làm việc gì đó
}
}
}
Trong manifest file:
<receiver class=".NetworkStateReceiver" android:name=".NetworkStateReceiver">
<intent-filter>
<action android:name="android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE" />
  </intent-filter>
</receiver>   

Canterbury đặt dấu chấm hết cho Debian, Gentoo, Grml, OpenSUSE và Arch Linux

Dự án Canterbury sẽ cho ra đời Canterbury Linux. Đây có thể ví như sự kiện nhà Tần thống nhất Trung Hoa vậy vì Canterbury là sự hợp nhất của Debian, Gentoo,Grml, OpenSUSE và Arch Linux.
 Thông tin chính thức đã có trên trang chính của các distro trên:
 • http://www.debian.org/News/2011/20110401
 • http://www.gentoo.org/news/20110401-canterbury.xml 
 • http://blog.grml.org/archives/352-The-Canterbury-Project.html 
 • http://news.opensuse.org/2011/04/01/the-canterbury-distribution/ 
 • http://www.archlinux.org/news/the-canterbury-project/ 
Do đó tất cả những thần dân của Debian, Gentoo, Grml, OpenSUSE hay Arch bây giờ có thể hợp nhất dưới mái nhà chung Centerbury rồi.
Sự hợp nhất này đem lại cái lợi lớn là làm đơn giản hoá cho các nhà phát triển ứng dụng tuy nhiên lại làm mất đi sự phong phú, đa dạng trong cộng đồng chim cánh cụt.

24/03/2011

Alert Dialog trong Android

Trong lập trình phát triển ứng dụng Android để giao tiếp với người dùng có hai cách:
 1. Sử dụng một màn hình (Activity)
 2. Sử dụng hộp thoại (Dialog)
Tuỳ tình huống cụ thể chúng ta chọn giải pháp phù hợp.
Việc sử dụng một Dialog thông minh đôi khi cho chúng ta một giải pháp tuyệt vời.
Để hiển thị Dialog trong Android chúng ta thường sử dụng AlertDialog.
Sau đây là đoạn mã sử dụng AlertDialog tôi thường sử dụng:
AlertDialog.Builder mAltBld = new AlertDialog.Builder(this);
mAltBld.setMessage("")
.setCancelable(false)
.setPositiveButton("Yes", new DialogInterface.OnClickListener()
{
public void onClick(DialogInterface aDialog, int aID){
//Thực hiện điều gì đó khi người dùng bấm nút Yes.
}
})
.setNegativeButton("No",new DialogInterface.OnClickListener()
{
public void onClick(DialogInterface aDialog, int aID){
//Thực hiện điều gì đó khi người dùng bấm nút No.
aDialog.cancel();
}

});
AlertDialog mAlert = mAltBld.create();
//Tiêu đề cho AlertDialog
mAlert.setTitle("Tiêu đề");
//Biểu tượng cho AlertDialog
mAlert.setIcon(R.drawable.icon);
mAlert.show();

03/03/2011

Lấy tên phương thưc hiện tại

Trong lập trình Java. Dôi khi bạn muốn lấy tên phương thức hiện tại ví dụ để xuất thông tin phục vụ cho gỡ rối chẳng hạn. Sau đây là kinh nghiệm của cá nhân mình:
Đối với Java 4:
new Exception().getStackTrace()[0].getMethodName();
Đối với Java 5:
Thread.currentThread().getStackTrace()[1].getMethodName();

Cấu hình Firefox hoạt động với Ultrasurf

Một điều đáng tiếc cho các thần dân FirefoxUltrasurf không tự cấu hình Firefox khi cài đặt (và hầu hết các công cụ che dấu IP dựa trên VPN khác cũng vậy ngoại trừ IP Privacy)
Có hai lựa chọn cho bạn khi bạn muốn sử dụng Firefox kết hợp với Ultrasurf để dấu mình khi truy xuất mạng:
 1. Cài Ultrasurf Firefox Addon.
 2. Tự cấu hình Firfox sử dụng các máy chủ Ultrasurf.
Trong bài viết này tôi nói về lựa chọn thứ 2. Bạn thực hiện theo các bước sau đây:
 1. Mở Firefox.
 2. Vào Tools --> Options ...
 3. Chọn trang Network, nhấn nút Settings


 4. Trong cửa sổ "Connection Settings" chọn "Manual proxy configuration"


 5. Điền vào ô HTTP Proxy và ô Port các giá trị tương ứng là 127.0.0.19666 (xem hình trên).
 6. Nhấn OK rồi OK một lần nữa.
 7. Khởi động chương trình Ultrasurf (bạn có thể nhìn thấy biểu tượng cái khoá màu vàng ở gócdưới bên tay phải màn hình của bạn)

 8. Vào trang WhatIsMyIPAddress.com để kiểm tra IP của bạn. Nó sẽ hiện lên một trong các IP của Ultrasurf. Bây giờ bạn đã có thể lướt Web ẩn danh rồi.
Lưu ý:
Bạn đừng quên chuyển "Connection Settings" từ "Manual proxy configuration" sang "Direct connection to the internet" sau khi thoát chương trình Ultrasurf nếu không bạn không thể truy xuất mạng bằng Firefox được.

  03/01/2011

  Chuyện tình Rau muống biển


  Hôm nay xem ảnh một người bạn vô tình nhìn thấy ảnh hoa muống biển.
  Bao nhiêu ký ức tuổi thơ quay về. Nhớ ngày xưa khi chăn trâu, chăn bò, có loài rau rất tốt, hoa tim tím rất đẹp nhưng trâu, bò không ăn. Có phải trâu, bò cũng cảm động với chuyện tình muống biển? Thưở đó, F thường hái hoa muống biển để giữa vòng ngón tay cái và ngón tay trỏ của bàn tay trái . Dùng tay phải đập mạnh, hoa vỡ ra, một tiếng kêu nhỏ phát ra.
  Từ khi F nghe câu chuyện đau lòng về muống biển thì F không còn chơi trò này nữa.
  HOA MUỐNG BIỂN
  (Khải Nguyên)
  Thiếu phụ ngóng chồng
  Nỗi đau hóa đá - vọng phu.


  Em ngóng đợi anh
  Nỗi buồn hóa thành hoa muống biển.


  Bông hoa trắng xinh xinh
  Nhụy hoa buồn tim tím
  Rưng rức mắt người
  Rưng rức trái tim đau...

  Sao em không hóa thành hòn đá ngóng trông nhau
  Bền vững, thủy chung, trầm mặc trông ra phía biển
  Em lại hóa thành loài hoa rau muống
  Cứ mãi bồng bềnh... làm khổ suốt đời nhau


  Dưới cái nắng ban trưa - lá héo, hoa úa màu
  Cứ dại khờ, oằn mình, vật vã dưới chân ai - trên cát
  Anh hiểu được em - nỗi buồn kia tan nát
  Người ấy không về... mê mải cuối trời xa...


  Suốt một đời, sao em chẳng nhận ra
  Hóa kiếp thân em - nỗi buồn xưa còn đó
  Lữ khách ơi, đừng một lần giẫm lên loài hoa nhỏ!
  Để cô muống chân tình tan nát... cõi lòng đau! 
  Chuyện tình Rau muống biển
  Nhạc:Hoàng Phương
  Trình bày: Giao Linh
  Em đến thăm anh mùa vui bên biển
  Nụ hoa muống biển rung rinh rung rinh 
  Chao sóng vỗ về chào em chào em 
  Làn gió mát ru, triền sóng hát ca 
  Hải âu tung trời đùa, cá tôm theo thuyền về 
  Anh kể chuyện tình về biển em nghe. 
  Thuở loài người có tên trước biển 
  Và không ai gọi biển như bây giờ 
  Có chàng trai tên Biển cùng yêu thương cô Muống chân tình 
  Biển mải mê khơi tìm luồng cá 
  Con nước vô tình cuốn biển trôi xa! 
  Muống âu sầu rồi chết bên bờ 
  Đời gọi tên từ đó loài hoa, loài hoa muống biển 
  Đời gọi tên từ đó: bông hoa trắng xinh xinh, nhụy hoa buồn tim tím 
  Mùa xuân không về phố bao giờ!!! 
  Để đêm đêm nghe biển ru bóng dừa... 
  Mùa xuân không về phố bao giờ! 
  Mùa xuân không về phố bao giờ! 
  Để đêm đêm nghe biển thức vọng về... 
  Để đêm đêm nghe biển thức vọng về.

  04/08/2010

  Khắc phục màn hình CRT bị nhoè

  Sáng nay tự nhiên cái màn hình máy tính LG Flatron ez T530S tự nhiên chữ bị nhoè.
  Sau một hồi chỉnh sửa các thông số về monitor và display adapter không đem lại kết quả.
  F nghĩ chắc là do phần cứng rùi. Cuối cùng mở cái màn hình ra và nhớ lại cái kiến thức xa xưa rồi không dùng về màn hình CRT. F cho rằng phải có cái nút để chỉnh biến trở cho mấy chùm tia quét chứ.  Dùng screw chỉ chỏ hồi cũng tìm ra 2 cái ốc hình chữ nhật. Trong đó có một cái là adjustable thôi.Chỉnh qua chỉnh lại đến mức OK.
  Lưu ý: Mở màn hình CRT là việc làm vô cùng nguy hiểm vì bạn dễ dàng bị điện giật. Do đó bạn chỉ áp dụng bài viết này cho mình khi bạn có kiến thức về an toàn điện.

  16/07/2010

  Firebird Developer Day Lần 7

  NHÀ TỔ CHỨC:

  Mind The Bird

  Giới thiệu về MindTheBird trên website http://www.mindthebird.com
  MindTheBird! is the Firebird Community activation campaign, with main goal to support launch of Firebird 2.5 and ensure the visibility of Firebird in the world of information technologies, media, open-source enthusiasts and end users.
  MindTheBird! provides a messaging framework, marketing materials and guidance for Firebird end-users, journalists and even competitors. We encourage all developers and enthusiasts of Firebird to be the part of this very important campaign.
  Be Firebird ambassador. Take a look around our website and we'll show you how you can help Firebird.
  MindTheBird đã tổ chức một số cuộc thi:
  1. Useful and Cool Stored Procedures
   Ba SP thắng giải:

  2. Firebird Articles
   Ba bài viết đạt giải:

  3. Thiết kế logo sinh nhật thứ 10 của Firebird.
   Tải về tại đây.

  Webinar:Technological history of Firebird - 3 decades of innovations

  Webinar do Ann Harrison trình bày lúc 14:00 08/04/2010.
  Tải toàn bộ webinar về tại đây (zip, 10.5MB)

  Webinar:SuperClassic: new architecture in Firebird

  Webinar do Dmitry Yemanov trình bày lúc 15:30 06/04/2010.
  Tải toàn bộ webinar về tại đây (zip, 35MB)

  10/07/2010

  Tích hợp blog RSS feed vào Facebook

  Có hai trường hợp xảy ra:

  1. Tích hợp RSS feed vào tài khoản facebook của bạn.
  2. Tích hợp RSS feed vào fan page do bạn tạo ra.

  Trường hợp 1:
  -Click vào "Profile" để quay về trang của tài khoản của bạn.
  -Click chuột vào "Options".
  -Bạn nhìn thấy rất nhiều biểu tượng trong đó có Blog/RSS.
  -Nhấn chuột vào nó và patse cái liên kết URL của RSS Feed.
  Chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ bạn quay lại tab "Wall" sẽ thấy xuất hiện các headline bài viết mới của bạn trong blog xuất hiện ở đó. Trong tab "Notes" bạn sẽ bài viết mới của bạn import vào đây.
  Trường hợp 2:
  -Click chuột vào "Edit page".
  -Di chuyển xuống "Notes".
  -Chọn "Edit".
  -Bây giờ bạn theo hướng dẫn trên màn hình để làm các bước kế tiếp.

  08/07/2010

  Mozilla Firefox 4.0 có gì mới?

  Mozilla vừa cho phát hành bản beta 1 của Firefox 4.0 (trước đây gọi là Firefox 3.7).
  Trong phiên bản 4.0 này Mozilla Firefox có những điểm đổi mới sau đây:
  • Về các tab: Vị trí của các tab chỉ mặc định ở trên đầu cửa sổ trong Windows. Trong Mac OS và Linux thvì ị trí của các tab sẽ thay đổi tuỳ theo theme.
  • Trong Windows 7 & Windows Vista thì thanh trình đơn sẽ được thay thế bằng nút Firefox.
  • Bạn có thể tìm kiếm hay chuyển đến một tab đang mở trong Smart Location Bar (Thanh vị trí thông minh).
  • Addon Manager mới, Extension Management API mới (giao diện sẽ thay đổi).
  • Cải tiến API để hỗ trợ js-ctype.
  • Nút Stop & Reload được gộp chung lại thành một nút trên Windows, Mac, Linux.
  • Mặc định Thanh công cụ Bookmark Toolbar bị thay thế bởi nút Bookmark (nếu thích bạn có thể cấu hình quay về như cũ).
  • Crash protection (chống đóng băng) cho Windows, Mac, Linux khi các trình cộng thêm như Adobe Flash, Apple QuickTime, Microsoft Silverlight bị lỗi.
  • Hỗ trợ một phần cho CSS Transitions.
  • Hỗ trợ đầy đủ WebGL nhưng mặc định thì chức năng này không kích hoạt.
  • Trên Mac OS X thì hỗ trợ trình cộng thêm (plugin) Core Animation redering model.Trình cộng thêm này giúp vẽ hình nhanh hơn và hiệu quả hơn.
  • Hỗ trợ HD HTML5 WebM.
  • Trên Windows thì thí nghiệm hỗ trợ Direct2D redering backend. Tuy nhiên mặc định cức năng này không kích hoạt.
  • Web developer có thể sử dụng Websockets như Bidirectional Communication API đơn giản hơn, nhanh hơn.
  • Web developer có thể sử dụng HTML History API để thay đổi URL của trang mà không cần tải lại trang.
  • Sử dụng việc xây dựng khung chậm (lazy frame construction) để làm tăng tính đáp ứng khi sinh trang.
  • Việc tìm kiếm liên kết đã lưu được tiến hành bất đồng bộ để tăng khả năng đáp ứng khi tải trang tránh trường hợp trang bị đóng băng như trước đây.
  • CSS: visited selector để tránh một số website lợi dụng kiểm tra history của người dùng.
  • HTML5 parser mới.
  • Hỗ trợ thêm một số HTML5 form control.
  Để dùng thử Firefox 4.0beta 1. Tải về tại đây.

  29/06/2010

  Nokia sẽ ly hôn với Symbian và se duyên cùng Linux

  Để cạnh tranh với Apple và Google, Nokia quyết định không sử dụng hệ điều hành Symbian trên dòng điện thoại N-Series của mình nữa. Thay vào đó Nokia sẽ sử dụng hệ điều hành MeeGo (một hệ điều hành nhân Linux, được phát triển dưới sự hợp tác của Nokia và Intel, bằng sự kết hợp Maemo và Moblin). Sở dĩ có quyết định này vì Apple và Google quá thành công với việc sử dụng hệ điều hành Linux trên các sản phẩm của họ. Apple rất thành công hệ điều hành iPhone OS, Google thì sử dụng Androi, Palm dùng WebOS hay Limo. Tất cả chúng đều là hệ điều hành Linux.
  Theo số liệu của Gartner thì thị phần của điện thoại sử dụng HĐH Linux tăng từ 8.5% lên 14% trong quý I năm 2010.

  ICANN đã đồng ý tên miền .xxx


  Trước đây rất nhiều lần đã được đế nghị là ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Number) nên cho phép tên miền (.xxx) để gán cho những trang web có nội dung người lớn. Điều này được ví như một phố đèn đỏ trên vương quốc Internet vậy. Người ta cho rằng việc tạo tên miền này  sẽ giúp cho việc lọc web bảo vệ trẻ em tốt hơn.Tuy nhiên ICANN đã bác  đề nghị này ba lần. Ngày 26/04/2010, ICM Registry gửi email thông báo rằng họ đã thuyết phục được ICANN và họ cho rằng tên miền này sẽ sớm được cho phép đăng ký trong năm này. Đầu tháng 6/2010, ICANN đã chính thức chấp nhận tên miền này.
  Tuy nhiên .xxx cũng là một cái tên như bao cái tên khác. Giống như Amsterdam vậy. Amsterdam cũng là một thành phố có một bề dày lịch sử, rất nhiều viện bảo tàng xinh đẹp, thức ăn rất ngon, con người thân thiện và cái khác của Amsterdam là có "khu phố đèn đỏ". Tên miền .xxx domain cũng giống như Amsterdam vậy!
  Việc chấp nhận tên miền .xxx đã nhận sự phản đối mạnh mẽ. Rất nhiều nhóm tôn giáo cho rằng sự chấp nhận tên miền .xxx sẽ làm gia tăng nội dung "người lớn" trên Internet. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã phản đối việc cho đăng ký tên miền này vì làm như vậy vô tình xem các nội dung "người lớn" kia là hợp pháp.

  28/06/2010

  Một phút nhìn lại Tây Du Ký  • Sa Ngộ Tịnh (Sa Tăng): Người chăm chỉ nhất, cái gì cũng làm không thấy than thở nên lúc nào Sa Tăng cũng đi cuối cùng, chậm tiến nhất, lúc nào cũng vác một cái gánh nặng hành lý trên vai. Ở đời cũng thế, thằng nào cứ lầm lũi làm không kêu ca than thở thì lúc nào cũng bị ấn gánh nặng vào đầu và luôn luôn bị xếp bét bảng xếp hạng.
  • Trư Ngộ Năng (Bát Giới): Một tên tham ăn, hám gái, ngu dốt lúc gặp yêu quái là chuồn (gặp việc là lướt) nhưng luôn biết nịnh sư phụ (Sếp), lúc nào cũng quấn lấy Sếp nên công việc nhẹ nhàng (chỉ việc dắt ngựa).
  • Tôn Ngộ Không: Anh ý giỏi nhất, biết đúng sai, biết làm việc nhưng không bao giờ được làm theo ý mình lúc nào cũng bị một cái gì đó trói buộc (vòng kim cô).
  •   Đường Tam Tạng: Yếu ..nhát gan ..thông minh cũng chả là bao ...đôi lúc lại còn bị yêu quái nó lừa ...thì lại làm Sếp.
  • Yêu quái: Toàn là bọn con ông cháu cha, cứ lúc nào Tôn Ngộ Không đưa gậy định giết thì một vị tiên nào đó xuất hiện kêu:"khoan...." nó vốn là con ông này, ông khác xin đưa về trời dạy dỗ. Yêu quái toàn con nhà trời cả.
  (Sưu tầm)

  25/06/2010

  Facebook-SSL links Chrome Addon for Facebookers

  Nếu bạn là thần dân của Google Chrome bạn có thể sử dụng Facebook-SSL links Extension (hay Add-on) để vào Facebook.
  Để cài đặt Facebook-SSL links Extension, bạn click chuột vào biểu tượng cái cờ lê ở thanh công cụ phía sau thanh địa chỉ, chọn Extensions (Phần mở rộng). Sau đó nhấn chuột vào liên kết Browse (Duyệt tất cả phần mở rộng) rồi nhập  Facebook-SSL links vào ô tìm kiếm. Sau đó cài đặt là bạn có thể vào Facebook được rùi.

  Những điểm mới của Safari 5.0

  Safari 5 được ra mắt tại hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2010 tổ chức ở San Francisco, Mỹ.
  So với phiên bản trước Safari 5 có những tính năng mới sau:
  • Hỗ trợ chuẩn HTML5. Nhiều tính năng HTML5 bổ sung như Geolocation, chế độ video HTML5 toàn màn hình, HTML5 AJAX History, EventSource, WebSocket, hay HTML 5 Ruby,v.v.
  • Tab view được làm mới: Safari tự động mở liên kết ở Tab mới thay vì cửa sổ mới.
  • Cho phép tìm kiếm history theo ngày tháng.
  • Tính năng Reader:Văn bản hiển thị toàn màn hình, chữ to dễ đọc, header, footer, thanh cuộn tự động ẩn.
  • Biểu tượng duyệt riêng tư xuất hiện ở Smart Address Fieldcho phép người dùng ấn chuột vào đây để tắt chế độ duyệt này.
  • Hỗ trợ JaveScript cho phép ứng dụng web có thể sử dụng Javascript Object Notation.
  Về mặt tốc độ tải web thì Safari 5 tải nhanh hơn phiên bản cũ 25% và 5% nhanh hơn Google Chrome nhờ sử dụng Nitro Javascript Engine.
  Để tải Safari 5 vào đây http://www.apple.com/safari/

  24/06/2010

  KHÔN DẠI

  Bàn về cái sự khôn & dại, nào giờ, Folami tôi rất tâm đắc với mấy câu thơ của nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ "Dậy mà đi" (Tập thơ "Từ ấy"):
  Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
  Ai nên khôn mà chẳng dại đôi  lần ?
  Hôm đọc được bài thơ "Khôn dại" của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm mình thấy có nhiều điều đáng suy ngẫm:

  Làm người có dại mới nên khôn,
  Chớ dại ngây si, chớ quá khôn.
  Khôn được ích mình, đừng rẽ dại,
  Dại thì giữ phận chớ tranh khôn.

  Khôn mà hiểm độc là khôn dại,
  Dại vốn hiền lành ấy dại khôn.
  Chớ cậy rằng khôn khinh kẻ dại,
  Gặp thời, dại cũng hoá nên khôn.

  Force-TLS Firefox addon dành cho Facebookers

  Nếu bạn đang dùng mạng VNPT và vào Facebook không được thì làm như tôi nhé (Tôi đang dùng Mozilla Firefox):
  1) Vào Tools > Add-ons> Get Add-ons
  2) Tìm Add-on có tên "Force-TLS"
  3) Cài đặt Add-ons này.
  4) Restart lại Firefox.
  5) Vào Tools > ForceTLS Configuration
  6) Đánh "facebook.com" vào ô nhập liệu "Address of website" và chọn vào ô vuông "Force Subdomains Too".
  7) Nhấn vào nút "Add site" rồi nút "Close".
  8) Bây giờ bạn có thể vào Facebook bình thường rùi nhé.

  Mozilla Firefox 3.6.4 có gì mới?

  Ngày 22/06/2010, Mozilla cho phát hành phiên bản 3.6.4 của trình duyệt Firefox. Bên cạnh việc sửa lỗi và vá các lỗ hỏng bảo mật thì phiên bản này Firefox có tính năng mới gọi là "Out-of-process plugins" viết tắt OOPP. Với OOPP thì khi một plugin bị lỗi (crash) thì không làm cho toàn bộ trình duyệt ngừng hoạt động theo. Kỹ thuật chính của OOPP là các plugin như Adobe Flash, Apple Quicktime, Microsoft Silverlight được thực thi ở một tiến trình (process) bên ngoài khác với tiến trình của trình duyệt.Điều này sẽ giúp cho người dùng có thể kết thúc tiến trình thực thi plugin khi plugin bị treo, lỗi mà không ảnh hưởng đến trình duyệt. OOPP chỉ có trong các bản Firefox chạy trên Microsoft Windows, Linux còn trên Apple Mac phải đợi đến phiên bản 4 (3.7). Khi một plugin bị treo, lỗi (crash) thì bạn chỉ cần tải lại (refresh) trang đó.
  Nếu bạn cần biết chi tiết về phiên bản 3.6.4 của Firefox bạn xem ở đây.

  23/06/2010

  Gửi email tới người nhận Undisclosed trong Yahoo!Mail

  Đôi khi bạn cần gửi một email đến một nhóm người mà bạn không muốn người nhận này biết địa chỉ email của người nhận kia (undisclosed). Làm cách nào để gửi được một email như vậy trong Yahoo!Mail?
  Đầu tiên bạn nên tạo một mục trong sổ địa chỉ của bạn có địa chỉ "Undisclosed recipients" theo các bước sau:
  • Chọn tab "Contacts" trong danh  các tab.
  • Ấn chuột vào nút "Add contact".
  • Nhập "Undisclosed" (không có cặp dấu nháy) vào ô nhập liệu "First".
  • Nhập "recipients" (không có cặp dấu nháy) vào ô nhập liệu "Last".
  • Nhập địa chỉ email của bạn vào ô nhập liệu "Email:".
  • Nhấn nút "Save".
  Bây giờ gửi một email tới "undisclosed recipients" theo các bước sau:
  • Bấm phím N để soạn thảo email mới.
  • Gõ "undisclosed" (không có cặp dấu nháy) vào ô nhập liệu "To:".
  • Chọn Undisclosed recipients (theo sau là địa chỉ email của bạn) từ danh sách đề nghị của Yahoo!Mail.
  • Nhấn vào liên kết "Show BCC".
  • Nhập danh sách các địa chỉ email người nhận vào ô nhập liệu "BCC:"
  • Soạn nội dung email.
  • Nhấn nút "Send" để gửi email.
  Bạn có thể nhận một email có địa chỉ của bạn ở ô "To:", bạn có thể xoá email này đi.

   

  19/06/2010

  WEP, TKIP & WPA2 Mixed mode sắp về hưu

  Theo kế hoạch của Wi-Fi Alliance thì bắt đầu từ tháng giêng năm 2011 thì TKIP sẽ không được sử dụng trên các access point nữa và chuẩn này sẽ không sử dụng trên các thiết bị Wifi kể từ năm 2012.
  Riêng chuẩn WEP thì phải vào cuối năm 2013, một năm sau đó thì chuẩn này sẽ không được sử dụng trên tất cả các thiết bị Wifi.
  WPA2 (mixed mode cho phép sử dụng TKIP) cũng sẽ về hưu vào năm 2014. Chuẩn bảo mật duy nhất được sử dụng sẽ là WPA2-AES.

  16/06/2010

  Facebook gặp sự cố

  Gần đây người dùng Facebook than phiền rằng họ gặp một số sự cố khi sử dụng Facebook và điều này đã được Facebook xác nhận vào hôm thứ 2 này. Các vấn đề mà người dùng gặp phải như mất nội dung bài viết, đăng nhập rất khó khăn, không thể xem lại hồ sơ của người dùng, xuất hiện thông báo lỗi khi gửi bài viết.
  Facebook đã trả lời rất ngắn gọn trên trang hỗ trợ người dùng của họ là:
  "We are working to resolve these issues as soon as possible"
  >> Chúng tôi đang giải quyết các vấn đề nàyvào thời gian sớm nhất có thể được.
  Nguyên nhân của các vấn đề phát sinh này là do các trục trặc bên trong Facebook chứ không phải do tấn công từ phía bên ngoài.
  Trong email, Facebook cho biết rằng họ đã phát hiện một số vấn đề trong cơ sở dữ liệu và hệ thống cache vào sáng nay và họ cho biết thêm là đội ngũ kỹ thuật sẽ sớm khắc phục chúng.
  Tuần rồi Facebook cho biết Facebook đã có hơn 300 triệu người dùng. Facebook sẽ phải đối mặt với những thách thức khi số lượng người dùng tăng lên như cải thiện tốc độ của hệ thống và làm cho hệ thống tiện dụng hơn cho người dùng.

  Gentoo phát hành cùng backdoor, Linux đã nhiễm malware.

  Theo một báo cáo tại đây thì mã nguồn của phần mềm độc hại (malware) đã được đóng gói trong bản phát hành của Gentoo (một Linux distro).
  Sau khi nhận được báo cáo, Gentoo đã ra bản vá lỗi tại:
  http://packages.gentoo.org/package/net-irc/unrealircd
  Trong hệ thống theo dõi lỗi của Gentoo https://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=323691 thì lỗi này đã chuyển sang trạng thái VERIFIED (đã kiểm tra) và CLOSED (đóng) với chú thích sau:Gói unrealircd ở các máy phân phối Gentoo đã bị nhiễm nguyên nhân do hệ thống phân phối của unrealircd đã bị tấn công.
  Qua sự kiện này đã đánh vào lòng tin của đại đa số người dùng trước nay tin tưởng rằng Virus chỉ xuất hiện ở họ hệ điều hành Microsoft Windows chứ trên Linux thì vô tư đi.

  04/03/2010

  Java Database Connectivity (JDBC)

  Đây là slide trình diễn về JDBC trong loạt bài Java Training. ACE nào quan tâm thì có thể gửi email cho tôi để nhận bài giảng đầy đủ bằng tập tin word.

  Java Data Object (JDO)

  ACE nào thích chủ đề này, xin vui lòng liên hệ mình để có phần bài giảng đầy đủ bằng tập tin word nha.

  06/11/2009

  What is new in FB 2.5?

  In FB 2.5, there will have new architecture which is called SuperClassic(SC). SC will support SMP better than now. So you will find four architectures in FB 2.5: SupperServer (SS), SuperClassic(SC), ClassicServer (CS) and EmbeddedServer.
  Click here to download "Firebird 2.5 architecture comparision" document which is written by Thomas Steinmaurer.
  The following slide will give you the details about Firebird 2.5 architecture:
  Firebird 2.5 Architecture, by Dmitry Yemanov (in English)


  15/09/2009

  Security breach in default installing JBoss

  If JBoss is installed by default, you can access web console to shutdown JBoss instance remotely by a normal browser without authentication:
  Following menu tree will appears, you can do what you want:

  10/09/2009

  External Java Procedures Plug-in

  It is sound promissing. One of new features in Firebird V3.0 is external Java procedure.
  This means you can code SP by Java instead of PSQL. The first test version of FB/Java plugin was announced in 6 July 2009.
  Read more here

  12/08/2009

  Thương vụ VMWare và SpringSource

  Thứ hai, WMWare thông báo rằng họ sẽ trả 420 triệu đô trong một thương vụ để giúp SpringSource tiếp tục giữ vai trò ngày càng lớn hơn trong cộng đồng mã nguồn mở và trong lĩnh vực quản lý ứng dụng tính toán đám mây.
  Sau thương vụ này thì một câu hỏi lớn được đặt ra là liệu WMWare có tiếp tục giữ phương châm phát triển mã nguồn mở hay không ?
  English version read here

  29/07/2009

  Trong hư có thực, trong thực có hư

  Trong "Xạ điêu anh hùng truyện" có đoạn Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Hồng Thất Công, Âu Dương Phong, Âu Dương Khắc bị lạc trên đảo hoang. Bắc Cái Hồng Thất Công khi giao tranh với Tây Độc Âu Dương Phong trên biển không để ý trên đã bị Âu Dương Phong thả rắn độc cắn vì nghĩ chỉ phân cao thấp võ công nên không đề phòng. Hồng Thất Công mất hết võ công nên ba người Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Hồng Thất Công không phải là đối thủ của Âu Dương Phong, Âu Dương Khắc mặc dù Âu Dương Khắc đang bị trọng thương nên phải nhường hang động cho họ mà lên cây cất cái lều ở tạm. Quách Tĩnh săn được hai con thỏ đem nướng. Hoàng Dung mới bảo Quách Tĩnh tè vào 1 trong 2 con thỏ nhưng Quách Tĩnh không làm được và đây là nghề của Hồng Thất Công. Đến đây một vấn đề đặt ra là làm sao lừa được con người xảo quyệt Âu Dương Phong ăn con thỏ mà Hồng Thất Công đã tè váo đó để hả giận đây ? Hoàng Dung bảo Quách Tĩnh mang con thỏ không có nước tiểu đưa cho Âu Dương Phong và do lo sợ bị bỏ thuốc độc vào thức ăn nên Âu Dương Phong lại quẳng con thỏ sạch để cướp con thỏ có nước tiểu kia.
  Hoàng Dung bảo đây là kế "trong hư có thực, trong thực có hư"

  28/07/2009

  Firebird is the winner of SF's Fourth Annual Community Choice Awards

  The 2009 Community Choice Awards winners are:

  -- Best Commercial Open Source Project: PortableApps.com (portableapps.com)
  -- Best New Project: Eeebuntu (eeebuntu.org)
  -- Best Project: PortableApps.com (portableapps.com)
  -- Best Project for Academia: XMind (xmind.net)
  -- Best Project for Gamers: ScummVM (scummvm.org)
  -- Best Project for Government: OpenOffice.org (openoffice.org)
  -- Best Project for Multimedia: Audacity (audacity.sourceforge.net)
  -- Best Project for the Enterprise: Firebird (firebirdsql.org)
  -- Best Tool or Utility for Developers: Notepad++
  (notepad-plus.sourceforge.net)
  -- Best Tool or Utility for SysAdmins: phpMyAdmin (phpmyadmin.net)
  -- Best Visual Design: PortableApps.com (portableapps.com)
  -- Most Likely to Change the Way You Do Everything: PortableApps.com
  (portableapps.com)
  Congratulation to FB fans!

  21/07/2009

  Local protocol and multi-core processors

  English version plz
  read here
  http://ibdeveloper.blogspot.com/2009/06/local-protocol-and-multi-core.html
  Chúng tôi đã phát hiện một hiện tượng rất lạ khi sử dụng kết nối cục bộ Firebird Superserver 1,5 trên Windows. Kiểm nghiệm đã được thực hiện trên máy tính AMD 2 CPU với câu lệnh sao lưu như sau:
  gbak -b -g db.fdb db.fbk
  Khi gbak không chạy trên bộ xử lý nào hay khi chạy trên bộ xử lý khác với bộ xử lý mà Firebird SuperServer đang chạy (ví dụ khi fbserver.exe chạy trên bộ xử lý 0, gbak.exe chạy trên bộ xử lý 1) thì gbak hầu như không chiếm tải trên bộ xử lý và fbserver.exe chiếm tải dưới 50%.
  Khi gbak.exe chạy trên cùng bộ xử lý với fbserver.exe thì tốc độ sao lưu tăng lên gần hai lần và fbserver.exe chiếm tải 95% bộ xử lý.
  Ví dụ, kết quả của câu lệnh gbak -b -g cho cơ sở dữ liệu 3.8 GB
  như sau:
  • fbserver và gbak chạy trện cùng bộ xử lý: 9 phút 22 giây.
  • fbserver và gabk chạy trên hai bộ xử lý khác nhau: 15 phút 41 giây.
  Kết quả này hoàn toàn đốu lập với khi sử dụng giao thức TCP. Khi sử dụng giao thức TCP thì kết quả sẽ là 4 phút 10 giây không phụ thuộc vào gbak chạy trên bộ xử lý nào.
  Vì vậy, ngay lúc này, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng giao thức kết nối cục bộ cho Firebird Superserver 1.5 mà sử dụng localhost thay thế. Các thí nghiệm kiểm tra vẫn đang được tiến hành và cách thức để giải quyết sẽ được tìm ra.

  18/07/2009

  Trạng chết chúa cũng băng hà

  Sáng nay đọc báo thấy tình hình khủng hoảng chính trị ở Honduras chuyển sang một hướng mới. Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti đồng ý từ chức khi Tổng thống dân bầu Manuel Zelaya từ bỏ quyền lực. Ngẫm đi, ngẫm lại đây là chiêu "Trạng chết,chúa cũng băng hà" đây mà:
  TRẠNG CHẾT, CHÚA CŨNG BĂNG HÀ
  Từ bận ấy, chúa có bụng ghét Quỳnh. Được mười hôm, chúa đòi Quỳnh vào thị yến, định đánh thuốc độc cho chết, Quỳnh biết chúa căm về mấy chuyện trước, lần này đòi vào thị yến, chắc là có chuyện. Lúc đi dặn vợ con rằng:

  - Hôm nay ta vào hầu yến Chúa, lành ít, dữ nhiều. Ta có mệnh hệ nào, thì không được phát tang ngay, cứ phải để ta vào võng, cắt hai đứa quạt hầu, rồi gọi nhà trò về hát, đợi bao giờ phủ chúa phát tang thì ở ngoài hãy phát tang.

  Dặn xong, lên võng đi.

  Quỳnh vào đến cung, đã thấy chúa ngồi đấy rồi. Chúa bảo:

  - Lâu nay không thấy mặt, lòng ta khát khao lắm. Vừa rồi, có người tiến hải vị, ta nhớ đến ngươi, đòi vào ăn yến, người không được từ.

  Quỳnh biết chúa thù về cây cải hôm nọ, không ăn không được. Vừa nếm một miếng thì chúa hỏi:

  - Bao giờ Quỳnh chết?

  Quỳnh thưa:

  - Bao giờ chúa băng hà thì Quỳnh cũng chết?

  Ăn xong, Quỳnh thấy trong người khang khác, cáo xin về. Vừa về đến nhà thì tắt hơi. Vợ con cứ theo lời Quỳnh dặn mà làm. Chúa sai người dò xem Quỳnh có việc gì không, thấy Quỳnh đương nằm võng nghe nhà trò hát, mà người nhà thì đi lại vui vẻ như thường, về tâu với chúa. Chúa liền đòi đầu bếp lên hỏi xem đánh thuốc thế nào mà Quỳnh không việc gì.

  Chúa ăn thử, được một chốc thì chúa lăn ra chết.

  Nhà Quỳnh nghe thấy trong dinh chúa phát tang thì ở nhà cũng phát tang. Chúa và Trạng đưa ma một ngày. Thế mới biết Quỳnh chết đến cổ còn lừa được chúa mới nghe. Người đời sau có thơ rằng:

  "Trạng chết chúa cũng băng hà

  Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn".

  29/06/2009

  Eclipse Galileo was released

  Eclipse 3.5 or Eclipse Galileo was released on June 24th, 2009.
  This is the fourth version Eclipse. Its predecessors are Calisto, Europa, Ganymede.
  Its new features has been listed here.
  You can download Eclipse Galileo here.
  Plz, remember to write your review about Eclipse Galileo at Blogathon and receive a thank you gift.

  22/06/2009

  Error "Navigation to the webpage was canceled" in CHM file

  This morning, I downloaded a chm file, I opened it, clicked on an bookmark item and I got the following error:I found out the following solution:
  In the window explorer, right click on the chm file, a context menu will pop up, select "Properties" menu item, a properties dialog opens, click on "Unblock" button.
  Now you can navigate your chm normally

  15/06/2009

  Solutions for some problems when converting Delphi projects to Lazarus projects

  1) When you create a form but no widget appears
  Solution:
  You use Tools > convert Delphi unit into Lazarus unit in Lazarus IDE.
  However, Lazarus IDE forgot to insert the following directive to your unit source code:
  initialization
  {$i unit.lrs}
  2) When you get the following error message: identifier LazarusResource not found
  Solution:
  Add LResource unit into uses clause in your unit source.
  3) When you get the following error:
  and the cursor stop here:


  Solution:
  Add Interfaces unit into uses clause in your unit source code.

  10/06/2009

  Java 7 & Java EE 6

  Java 7 (will be released in Feb 2010) have many new things:
  1. modules (you can customize the features of Java as you need, classpath will be deprecated).
  2. null check operator/condition:"?:"
  3. switch with string type.
  4. multiple exception in catch block.
  5. using diamond symbol for generics instead of greater symbol.
  Java EE 6 (will be released in Oct 2009) have some interesting features:
  1. JAX-RS (support fully RESTful service)
  2. JFS 2.0
  3. Asynchronous servlets.
  4. Bean validation.
  5. web.xml is replaced by web annotation or xml fragments.
  6. web beans (session bean in WAR file).
  Spring Roo is a new project, it is like Rails or Grails with pure Java.
  Eclipse Galileo will be release in June 24, 2009. Its chronological priors are Calisto, Europa and Ganymede.

  31/05/2009

  nlctim version 1.0 released

  nlctim is an open source software (GPL v2)which helps you send a beautiful image made from smileys to your buddies in Yahoo Messenger.
  nlctim version 1.0 was released in May 28th, 2009.
  It is compatible with Yahoo Messenger version 9.0.0.2152
  Download nlctim version 1.o from http://sf.net/projects/nlctim

  05/05/2009

  Practise peeling an apple!

  Uncle Nguyen Van Long (SSP's security) took part in the game show "Planning for a happy family" on the HTVC Giadinh channel:


  15/10/2008

  Clear Run window history

  Delete all strings here:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersions\Explorer\RunMRU
  Log off & log in again.

  15/09/2008

  Firebird & FC6

  If you want to install FB 2.1.1 on FC6 from rpm package but you receive the following error message:
  libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
  Solution: You should install compat-libstdc++-33 by yum utility:
  yum install compat-libstdc++-33

  01/08/2008

  How to get directory size by linux command?

  To get directory size by linux command, you use the following command:
  du -hs [your directory]
  the size in KB, MB, GB, ...
  or
  du -s [your directory]
  the size in byte.
  If your directory is the current directory you can omit it.

  02/07/2008

  Why FB glues with AMD?

  I have deployed my company's software which uses FB for my customer who is using Microsoft Windows 2003 64 bit server. So, I revisited the FB website to download the compatible version of FB. I found that FB havenot got any version for Win64 x86. It has only Win64 AMD. I wondered that Why FB glues with AMD while x86 is more popular than AMD.

  21/11/2005

  Điện thoại di động xem tivi analog


  Vodafone vừa giới thiệu V604SH, ĐTDĐ 3.2 megapixel do Sharp sản xuất với khả năng nổi bật là có thể xem được truyền hình analog trực tiếp trên máy mà không cần phải gắn thêm các thiết bị nào khác.
  Sở dĩ như vậy là nhờ V604SH được tích hợp bộ phận nhận tín hiệu TV analog (TV Tuner), đồng thời hỗ trợ tính năng bắt hình giúp người dùng có thể lưu lại các chương trình TV mà mình yêu thích. Camera của điện thoại có zoom quang 2x, màn hình ASV LCD 260K màu xoay 180 độ, nghe nhạc MP3/AAC, có khe cắm thẻ nhớ miniSD, nghe đài FM
  C.Trung
  http://www.tuoitre.com.vn
  English version:
  Vodafone Japan introduces the V604SH - T.V. phone
  The V604SH from Vodafone is due to be released on the 19 of November this year (2 days from now). This handset comes along with an analog television tuner allowing the user to tune into his favorite television shows while on the move. The V604SH is well loaded when it comes to features. It has a 3.2 megapixel camera with a 2x optical zoom as well as automatic focussing.
  The clamshell device has a 2.4 inch, 240 x 320 pixel display which can show upto 262,000 colors. A compatible mini SD card of 32 megabytes will be bundled along with the package. The 144 gram device will be available in a choice of turquoise & black, white & silver, black & red. In addition to T.V., the V604SH is also able to tune into the local FM radio stations.
  http://www.phoneyworld.com

  14/11/2005

  “Bác sĩ” cho đĩa CD/DVD


  Hãng Land Port Corp (Nhật Bản) vừa giới thiệu Skip Doctor CD, thiết bị phục hồi, cứu chữa các đĩa CD/DVD bị hỏng, không đọc được sau khi sử dụng lâu ngày. Để "cứu chữa" các đĩa CD/DVD bị hỏng, vị “bác sĩ” này sẽ mài và quét qua bề mặt của đĩa CD/DVD để giúp loại trừ các lỗi và làm sạch bề mặt đĩa trước khi đĩa có thể đọc được trở lại.

  Với phiên bản Skip Doctor CD chạy bằng pin, người dùng chỉ cần đặt đĩa vào khe mài và máy sẽ tự động mài, quét trong 60 giây để phục hồi đĩa. Còn với phiên bản Skip Doctor CD cơ, người sử dụng sẽ dùng một tay quay để quay bánh xe mài, quét đĩa
  .
  C.TRUNG (www.tuoitre.com.vn)

  English version:

  Skip Doctor for CD / DVD restoration

  Land Port Corp Japan has annouced upgrades to its popular Skip Doctor CD / DVD restoration kits. It comes in two varaints Manual and Electronic. It restores discs which are not readable due to scratches. It grinds the reading the reading surface of the disc lightly so it can be used again. The electronic Skip doctor operates on batteries. It starts the grinding job automatically once the CD is placed and it completes the restoration process in 60 seconds and stops. It measures 15.5 x 10.5 x 14cm and weighs 385 grams. As for the Manual version once the disc is placed the wheel has to be turned by hand for 60 seconds. A 30 ml solution is bundeled with both the kits which restores 50 discs. The manual version sells for 6,930 Yen ($ 65) and electronic for 12,390 Yen ($ 115).
  (www.newlaunches.com)

  13/11/2005

  SanDisk giới thiệu thẻ USB nhận dạng vân tay


  Công ty chuyên sản xuất thẻ nhớ nổi tiếng SanDisk đã nghiên cứu thành công loại thẻ nhớ USB Flash sinh trắc học mang tên Cruzer Profile có tính năng bảo mật nhận dạng vân tay. Cruzer Profile được xem là thẻ nhớ đầu tiên trên thế giới được trang bị công nghệ này.
  Thẻ nhớ USB Cruzer Profile có khá nhiều cấp độ nhận dạng vân tay tùy theo yêu cầu bảo mật dữ liệu của người dùng. Tùy theo nhu cầu bảo mật mà người dùng có thể “yêu cầu” Cruzer Profile phải nhận dạng chính xác vân tay của từ 1 đến 3 ngón tay thì mới có thể mở thẻ nhớ USB này ra sử dụng. Chính vì vậy mà Cruzer Profile có thể được xem là loại thẻ nhớ USB an toàn nhất thế giới hiện nay.
  Loại Cruzer Profile dung lượng 512 MB sẽ có giá bán lẻ là 80 USD, loại 1 GB sẽ có giá là 140 USD và sẽ được bán ra vào đầu năm 2006. Mới nhìn qua giá cả thì người dùng có cảm giác rằng thẻ nhớ USB Cruzer Profile có giá khá mềm. Nhưng vấn đề rắc rối là để bộ phận nhận dạng vân tay của Cruzer Profile có thể hoạt động được thì người dùng phải mua kèm thêm một phần mềm nhận dạng vân tay chuyên dùng cho Cruzer Profile để cài đặt lên máy tính. Ở các máy tính không được cài đặt phần mềm nhận dạng vân tay này thì Cruzer Profile cũng chỉ được xem là một…cục nhựa điện tử đắt tiền.
  HOÀNG KIM ANH
  (Theo www.tuoitre.com.vn)
  English version:
  SanDisk preps secure USB flash drive based on fingerprint recognition
  Fisher Yu, Taipei; Esther Lam, DigiTimes.com [Friday 11 November 2005]
  In line with increasing security concerns for protecting mobile data, SanDisk plans to roll out a biometric equipped USB flash drive called Cruzer Profile, in the first quarter of 2006.

  Security on the USB drive is based on fingerprint recognition, with different levels of security available for protecting personal data. A 512MB and 1GB version of the device will be available with a suggested retail price of US$80 and US$140, respectively, according to the company.

  Company executive Nelson Chan stressed that no supporting software needs to be installed on the computer when using the drive.

  06/11/2005

  Câu trả lời của Thomas Edison

  Thomas Edison tiến hành thử nghiệm hơn 2.000 chất liệu khác nhau để chế tạo dây tóc cho bóng đèn điện. Qua bao vất vả với thời gian dài nhưng vẫn không tìm ra được chất liệu nào thích hợp. Người phụ tá của ông than vãn:-Đúng là công cốc. Chúng ta cuối cùng chẳng thu hoạch được gì cả.
  Đáp lại lời tuyệt vọng này, rất tự tin, Edison nói:
  -Sao lại nói vậy. Chúng ta đã tiến được một đoạn đường rất xa đấy chứ. Chúng ta cũng học được thật nhiều điều rất bổ ích. Giờ đây, chúng ta đã biết được rằng ít ra là có hơn 2000 chất sẽ không thể dùng làm dây tóc cho bóng đèn được. Và chúng ta tiếp tục chứ !
  Vấp ngã, thất bại là những điều khó tránh khỏi trong cuộc sống. Đối với một số người, đó là vực thẳm của sự kết thúc. Nhưng với một tinh thần dũng cảm, dám chấp nhận đối mặt với thử thách thì thất bại có thể là khởi đầu cho một sự cố gắng mới. Điều quan trọng là phải biết rút ra bài học và nhận ra được mặt tích cực của vấn đề.

  24/10/2005

  Bất hạnh từ lúc lọt lòng

  Gần 20 năm qua, vợ chồng anh Phùng Văn Phi và chị Trần Thị Dũng, ngụ ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, chỉ mong được nghe tiếng gọi “ba, má” từ các con nhưng cũng không thể được, con bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu năm cả gia đình sống trong nỗi cơ cực, bần hàn.
  Hai người con của anh chị: Phùng Hoài Anh (17 tuổi) và Phùng Duy Phương (15 tuổi) đều bị di chứng chất độc hóa học dioxin của Mỹ, thiểu năng trí tuệ, chân tay teo tóp, loằng ngoằng, là gánh nặng quá sức cho một gia đình nông dân nghèo như anh Phi. Mấy tháng đầu năm 2005 trời nắng nóng, hai cháu bệnh tưởng chừng không qua khỏi, ăn uống rất khó khăn, cả hai đều bị bệnh đường ruột. Đã thế, cứ mặc quần áo cho các cháu được một lúc là chúng lại tự xé ra, nếu để cả hai cùng một chỗ thì chúng lại cào cấu nhau rách toác mặt mày.
  Hai anh em nạn nhân chất độc da cam Hoài Anh (bên phải) và Duy Phương
  Trước nỗi đau và sự vất vả của vợ chồng anh Phi, Liên đoàn Lao động quận 3, TPHCM đã hỗ trợ 5 triệu đồng xây căn nhà tình thương cho anh chị. Năm 2004, Hội chữ thập đỏ huyện tặng các cháu một chiếc xe lăn, anh Phi muốn xin thêm chiếc nữa để mỗi lần đưa con đi khám bệnh đỡ vất vả hơn vì chân cháu rất khó xoay trở, nhưng xe lăn cũng chẳng còn.

  Qua bài viết này, rất mong nhận được sự sẻ chia, động viên của những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ phần nào để vợ chồng anh Phi có điều kiện nuôi nấng hai người con bất hạnh.

  Bài, ảnh: BÙI NGỌC TUYÊN
  --------------------------------------------------------------------------
  Ảnh:Hai anh em nạn nhân chất độc da cam Hoài Anh (bên phải) và Duy Phương

  Nguồn Báo Công an Tp. Hồ Chí Minh

  13/10/2005

  Download free ecommerce ebook ở đâu?

  Xem thông tin chi tiết tại trang web sau đây:
  Thông tin chi tiết

  Tạm biệt PayPal khi Google cho ra đời dịch vụ thanh toán trực tuyến?

  Nhật báo phố Wall đưa tin này đầu tiên, sau đó là hãng thông tấn Reuters và Hội báo chí Hoa Kỳ đặt ra một khả năng là liệu khi Google giới thiệu hệ thống thanh toán trực tuyến của mình có làm lu mờ ánh hào quang của PayPal hay không?
  Xem chi tiết

  09/10/2005

  Củ cà rốt, cục muối và quả trứng


  Một chàng trai đang gặp nhiều khó khăn, anh bị tổn thương và trở nên mất niềm tin vào cuộc sống. Anh đến hỏi một ông già thông thái để tìm một lời khuyên. Nghe kể xong, ông chẳng nói lời nào mà chỉ im lặng đặt một chiếc nồi lên bếp, đổ vào nồi một ít nước và cho vào đó một củ cà rốt, một cục muối và một quả trứng. Sau khi đun sôi, ông mở nắp và trầm ngâm im lặng nhìn chàng trai. Sau một hồi ông bắt đầu nói:
  - Ai sống trên đời cũng phải trải qua khó khăn, thử thách cả. Nhưng điều quan trọng là sau đó mọi việc sẽ như thế nào?
  Hãy nhìn xem cục muối với vẻ rắn chắc bên ngoài nhưng khi bỏ vào nước là tan, củ cà rốt cứng cáp khi bị nóng cũng trở nên mềm đi. Còn quả trứng tuy mong manh nhưng khi qua nước sôi nóng bỏng lại trở lên cứng cáp hơn.

  Người anh  Tôi được tặng một chiếc xe đạp leo núi rất đẹp nhân dịp sinh nhật của mình. Trong một lần tôi đạp xe ra công viện chơi, một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với vẻ thích thú và ngưỡng mộ thực sự.
  - Chiếc xe này của bạn đấy à? – Cậu bé hỏi
  - Anh mình đã tặng nhân dịp sinh nhật của mình đấy. – Tôi trả lời, không giấu vẻ tự hào và mãn nguyện.
  - Ồ, ước gì tôi… - Cậu bé ngập ngừng.
  Dĩ nhiên là tôi biết cậu bé đang nghĩ gì rồi. Chắc chắn cậu ấy ước ao có được một người anh như thế. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu bé hoàn toàn nắm ngoài dự đoán của tôi.
  - Ước gì tôi có thể trở thành một người anh như thế! – Cậu ấy nói chậm rãi với gương mặt lộ rõ vẻ quyết tâm. Sau đó, cậu đi về phía chiếc ghế đá sau lưng tôi, nơi có một em gái nhỏ tật nguyền đang ngồi và nói:
  - Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn lắc tay nhé.

  12/09/2005

  Bức thư của tổng thống

  (Trích thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học)

  Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có những con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố...
  Xin thầy dạy cho cháy biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.
  Xin hãy dạy cháy tránh xa sự đố kỵ.
  Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất...
  Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
  Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...
  Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
  Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người những cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp...
  Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.
  Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
  Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình...
  Xin hãy dạy cho cháu khoanh tay làm ngơ trước một đám đông đang gào thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng...
  Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.
  Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt tối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhận loại.
  Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn