11/02/2014

Ý nghĩa của chữ Trụ(住)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Trụ (住):
Y nghia cua chu Tru
  • Ý nghĩa: Thôi, Ở, Còn, Lưu luyến
  • Số nét: 7
  • Cách đọc:
    • Kun:す(まう)、す(む)、ーず(まい)
    • On:ジュウ、チュウ、ヂュウ
    • Tên:し、じゅ、すみBài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét