10/02/2014

Ý nghĩa của chữ Chung (終)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Chung (終):
Y nghia cua chu chung
  • Ý nghĩa: Hết, sau, trọn.
  • Số nét:11
  • Cách đọc:
    • Kun:お(える)、お(わる)、ーお(わる)、おわ(る)、つい、つい(に)
    • On:シュウ
    • Tên:ばてBài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét