04/02/2014

Ý nghĩa của chữ Nhược(弱)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Nhược(弱):
Y nghia cua chu nhuoc
  • Ý nghĩa:Yếu, suy, non, mất
  • Số nét:10
  • Cách đọc:
    • Kun:よわ(い)、よわ(まる)、よわ(める)、よわ(る)
    • On:ジャクBài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét