13/02/2014

Ý nghĩa của chữ Trọng (重)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Trọng (重):
Ý nghĩa của chữ trọng
  • Ý nghĩa: Nặng, Coi trọng
  • Số nét:9
  • Cách đọc:
    • Kun:おも、おも(い)、おも(なう)、おも(り)、かさ(なる)、かさ(ねる)
    • On:ジュウ、チュウ
    • Tên:さね、しげ、しげるBài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét