06/04/2014

Ý nghĩa của chữ Thế (世)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Thế (世):
Y nghia cua chu the
  • Ý nghĩa: Thế hệ, cuộc đời, tuổi, thời đại, thế giới
  • Số nét: 5
  • Cách đọc:
    • Kun: さんじゅう、よ
    • On: セ、セイ、ソウ
    • Tên: とし、ゆ、ゆきBài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét