30/03/2014

Ý nghĩa của chữ Thanh (声)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa của chữ Thanh (声):
  • Ý nghĩa: Tiếng, Âm nhạc, Lời nói
  • Số nét:7
  • Cách đọc:
    • Kun:こえ、こわー
    • On:ショウ、セイ

Bài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét