2 thg 3, 2014

Ý nghĩa của chữ Tiến (進)

Sau đây là một cách giải thích ý  nghĩa của chữ Tiến (進):
Y nghia cua chu Tien
  • Ý nghĩa: Tiến lên, dâng lên, dẫn đắt
  • Số nét:11
  • Cách đọc:
    • Kun:すす(む)、すす(める)
    • On:シン
    • Tên:のぶ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...