13/04/2014

Ý nghĩa của chữ Xích (赤)

Sau đây là một cách giải thích ý nghĩa bằng phương pháp chiết tự của chữ Xích (赤) một cách đơn giản như sau:
Ý nghĩa của chữ Xích
  • Ý nghĩa: Màu đỏ, sắc đỏ
  • Số nét:7
  • Cách đọc:
    • Kun:あか、あかー、あか(い)、あか(らむ)、あか(らめる)
    • On:シャク、セキ
    • Tên:あ、あこ、あまBài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét