20/10/2022

Tắt thanh trạng thái trong iOS

Có những ứng dụng cần tắt thanh trạng thái (status bar) đi thì ta phải làm sao?
Thêm vào file info.plist các dòng sau đây:

 <key>UIStatusBarHidden</key>
    <true/>
    <key>UIViewControllerBasedStatusBarAppearance</key>
    <false/>
 
 
Dễ không các bạn? Chúc các bạn thành công.

Bài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét