12/05/2012

Tắt ARC trong XCode 4.2

Trong XCode 4.2, khi bạn tạo một dự án mới thì có một checkbox cho phép bạn chọn là dự án của bạn có dùng chức năng ARC (Automatic Reference Counting) hay không. Với chức năng này khi viết code bạn không phải quan tâm nhiều đến việc quản lý bộ nhớ. Bạn đã chọn sử dụng ARC. Tuy nhiên sau đó dự án của bạn phải sử dụng một thư viện của hãng thứ ba, thư viện này lại không sử dụng tính năng ARC. Do đó bạn đứng trước một lựa chọn vô cùng khó khăn: Sử dụng thư viện hay sử dụng ARC. Mình tin rằng bạn chọn sử dụng thư viện. Vậy làm sađâyo để tắt tính năng ARC cho dự án hiện tại đây? Bạn làm theo các bước sau đây:
  1. Chọn project file
  2. Chọn tab Build Settings, chọn tuỳ chọn Levels (mặc định là Combined)
  3. Có một ô dùng để tìm kiếm gần Combined, gõ vào từ Automatic
  4. Chọn nhóm Apple LLVM Compiler 3.0 – Language, hàng thứ hai trong nhóm này dùng để điều khiển ARC
  5. Chuyển "yes" sang "no" ở hàng này

Bài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét