18/10/2011

Cuộc chiến giữa Android phone và iPhone ở khía cạnh nhà cung cấp dịch vụ

Sự lớn mạnh không ngừng của Android phone trong thị trường smart phone trong thời gian gần đây thật ấn tượng. Theo số liệu thống kê vào cuối quý 3 năm 2011, thị phần của Android phone là 43,7%.
Tuy nhiên hầu hết Android phone gắn kết với nhà cung cấp dịch vụ (carrier) Verizon trong khi iPhone lại chọn AT&T. Điểm khác biệt này đôi khi lại là nguyên nhân khiến người dùng chọn iPhone hơn Android phone.
Đọc thêm thông tin ở blog sau:
Jason Pearlow, Why my parents don't use AndroidBài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét