24/07/2011

Tại sao mã nguồn Android có giấy phép sử dụng APL 2.0

Sau khi học qua Kiến trúc của Android:
Có một số bạn thắc mắc GNU libc có giấy phép sử dụng là LGPL vậy Android sử dụng GNU libc thì tại sao Android lại có giấy phép sử dụng là APL 2.0 chứ không phải là LGPL hay GPL?
Thật ra Android không dùng GNU libc (glibc) mà Android sử dụng Bionic libc.
Sau đây là một số đặc điểm của Bionic libc:
  • Giấy phép sử dụng: BSD License.
  • Kích thước: Vì libc được load lên trong mỗi process cho nên kích thước của libc càng nhỏ càng tốt. Bionic libc có kích thước khoảng 200KB bằng một nửa kích thước GNU libc.
  • Tốc độ:Bionic libc hiện thực lại pthread để nó nhỏ gọn hơn, tốc độ nhanh hơn để khắc phục hạn chế sức mạnh của CPU.
  • Bionic libc bổ sung thêm chức năng dành riêng cho Anroid như system properties và logging.
  • Bionic libc không hỗ trợ không số đặc điểm của POSIX như C++ exception, wchar cho nên Bionic libc không tương thích với GNU libc.

Bài viết liên quanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét